СНИМКОВА ГАЛЕРИЯ

Разгледайте снимковата галерия, за да придобиете представа за обстановката и оборудването в клиниката. Вярваме, че отношението към пациента и професионализмът си личат от всеки малък детайл. Освен отлично оборудвана, клиниката по урология във Варна е уютна и поддържана, за да се чувствате сигурни по време на диагностиката или лечението.

Медицински екип

Урологичен център
2023

Урологичен център
2022

Урологичен център
2021

Урологичен център
2019