ЕКСТРАКОРПОРАЛНА УДАРНО-ВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ НА МЕТОДИКАТА В УРОЛОГИЯ

  1. Какво представлява ударно-вълновата терапия (шокуейв)?
  • Терапията с ударни вълни е сравнително нов метод, който е застъпен все повече в специалностите като Урология, Ортопедия, Физиотерапия и Спортна медицина. За първи път ефектът на ударните вълни се използва за разбиване на камъни в бъбреците –литотрипсия.
  • Ударно-вълновата терапия или SHOCKWAVE ТЕРАПИЯТАе локална неинвазивна (безкръвна) терапия, при която се прилагат пневматично-генерирани единични удари (импулси) с предварително зададена честота на повторение върху и около мястото на патологията.
Уролог Ганев - ЕКСТРАКОРПОРАЛНА УДАРНО-ВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ

2. За кои заболявания в Урологията се изполва ударо-вълновата терапия?

• Проблемите в сексуалното здраве при мъжете често произтичат от цялостното състояние на тазовото дъно. То има важната роля да поддържа органите, разположени в таза, и да осигурява правилното функциониране на пикочно-половата система. Появата на каквито и да е невромускулни проблеми в областта поражда нуждата от медицинско наблюдение и лечение.

• Ударно-вълновата терапия е добър избор в поддържането на правилната функция на тазовото дъно и повлиява:
– хроничен простатит
– еректилна дисфункция
– Болест на Пейрони
– хиперплазия на простатата
– синдром на хроничната тазова болка

3. Как действа ударно-вълновата терапия?

• Доставянето на необходимото количество хранителни вещества е ключово при възстановяване на увредените тъкани. Прилагането на ударни вълни създава капилярни микроразскъсвания, което „събужда“ организма и го кара да ги „поправи“. Това подобрява цялостното състояние на капилярите в областта и води до създаването на нови кръвоносни съдове, които снабдяват тъканите с полезни вещества и водят до тяхното оздравяване.

• С други думи, ударно-вълновата терапия подобрява клетъчния метаболизъм. Чрез него освен, че се доставят повече кислород и енергия на тъканите, се осигурява и премахването на дразнещи средства, които стоят в основата на възпалителните процеси. Увеличеното освобождаване на противовъзпалителни съединения подпомага възобновяването на естествените регенеративни процеси, чрез които се лекуват остри и хронични състояния.

• Накратко, ударно-вълновата терапия:
– Подпомага образуването на нови кръвоносни съдове
– Подобрява кръвообращението и метаболизма на клетките
– Облекчава болката
– Премахва възпаленията
– Подобрява състоянието на цялото тазово дъно

4. Какви са предимства за пациентите?

• Най-голямото предимство е свързано с мигновеното облекчаване на болката на пациента, дори при хронични състояния. Въпреки че подобрение може да се наблюдава след първата сесия, е добре терапевтичният курс да включва между 4 и 8 терапии за най-добра и трайна ефективност. Самите терапии са кратки продължават между 8 и 12 минути, което спестява време и запазва нормалния ежедневен ритъм на пациента.

• Благодарение на ударно-вълновата терапия, пациентите подобрят своята сексуална функция, възвръщат своята увереност и живеят много по-пълноценно от преди. При това без операция, без болка и без лекарства.